Komisja Weryfikacyjna ŻOT

Przy Klubie od 2001 roku działa Komisja Weryfikacyjna Żeglarskich Odznak Turystycznych. Obecnie w składzie:

Przewodniczący komisji: Tomasz Tomica

Wiceprzewodniczący: Marcin Klimosz

Sekretarz: Krzysztof Kasztura

Członek: Marian Wierzgoń

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze ustanowiło Żeglarską Odznakę Turystyczną PTTK – ŻOT w celu zachęcenia żeglarzy, a w szczególności młodzieży, do systematycznego uprawiania turystyki żeglarskiej, połączonej z poznawaniem kraju ojczystego, jego bogactw naturalnych, piękna i kultury, jego dróg wodnych, wybrzeża i portów, jak również krajów zamorskich i ich portów.

Podstawą do przyznania ŻOT jest zdobycie odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości punktów w rejsach turystycznych, odbytych jachtem żaglowym po wodach śródlądowych lub morskich oraz spełnienie innych warunków określonych Regulaminem.

Do punktacji ŻOT zalicza się turystyczne rejsy żeglarskie trwające co najmniej 24 godziny.