konkurs fotograficzny 2016 r

Podobnie jak w zeszłym roku, już teraz, Zarząd Klubu Żeglarskiego STERNIK ogłasza konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię żeglarskiego sezonu 2016.

Zdjęcia można przesyłać emailem na adres klubu: sternik.cieszyn@gmail.com

lub na ręce sekretarza Klubu.

Maksymalna liczba zdjęć od jednej osoby to 3 szt. Termin nadsyłania do 18.10.2016. Najlepsze zdjęcia opublikujemy na stronie Klubu.

KŻ Sternik – Regulamin konkursu fotograficznego

 

Zarząd KŻ STERNIK