Spływ kajakowy 2016

Zapraszam wszystkich do udziału w spływie kajakowym rzeką Ruda z Rybnika, który odbędzie się w dniach 9-10 lipca 2016. Zapisy przyjmujemy do 04.07.2016. Szczegóły na stronie poniżej lub telefonicznie  – Eryk Stępień.

Szczegółowe informacje

Rejestracja dla osób płynących we dwójkę w kajaku:
https://docs.google.com/forms/d/1ME7-1UaTF2YG9SmRbiY3ohuXv9G5aWcmH60RAh6HwCY/viewform

Rejestracja dla osób płynących samemu w kajaku
https://docs.google.com/forms/d/1LFGhw2EV77w5gft6bqooMvyod5ZROR27q_EpRlUZ-5M/viewform

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO Klubu Żeglarskiego STERNIK 9- 10 lipca 2016 roku

W spływach kajakowych organizowanych przez Klub Żeglarski STERNIK mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

REGULAMIN
1.Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom komandora.
2.Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie oraz które w wyznaczonym terminie opłaciły przelewem koszty wynajęcia kajaków i koszty noclegu.
3.W spływie prawo udziału ma pierwsze 40 osób, które wpłaciły do 4 lipca, równowartość kosztów wypożyczenia kajaków i miejsca na polu namiotowym
4.Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5.Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
6.Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne uczestniczące w spływie pod ich opieką.
7.Osoby biorące udział wspływie powinny ubezpieczyć się w od NNW we własnym zakresie.
8.Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca spływu.
9.Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym zakresie.
10.Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
11.Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
12.Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
13.Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
14.W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
15.Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
16.Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
17.Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego, zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
18.Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
19.Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
20.Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
21.Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
22.Komandor zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
23.Na niektórych odcinkach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
24.Koszty wypożyczenia kajaków i miejsca na polu namiotowym uczestnicy spływu uiszczają przelewem na nr konta
26 1020 1390 0000 6202 0139 5912

w tytule przelewu należy wpisać „spływ + imię i nazwisko osób za które dokonywana jest wpłata” wpłaty najpóźniej do 4 lipca .

koszt miejsca w kajaku dwu osobowym i miejsca na polu namiotowym będących członkiem KŻ STERNIK lub niepełnoletnich – 60,00 zł

koszt miejsca w kajaku dwu osobowym i miejsca na polu namiotowym nie będących członkiem KŻ STERNIK – 70,00 zł

koszt kajaka i miejsca na polu namiotowym dla osób płynących w pojedynkę w kajaku będących członkiem KŻ STERNIK lub niepełnoletnich – 100,00 zł

koszt kajaka i miejsca na polu namiotowym dla osób płynących w pojedynkę w kajaku nie będących KŻ STERNIK – 110,00 zł

27.Nocleg przewidywany jest w Rudzie Kozielskiej na boisku LKS pod namiotami.
28.Namioty i pozostały sprzęt biwakowy uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
29.O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłaty.
30.W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w spływie, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
31. Program spływu:

9.07.2016 I dzień spływu
08.00 – 08.15 – Zbiórka „Przystań kajakowo– rowerowa” ul. Ks. Emila Szramka 11 Rybnik Stodoły
08.15 – 09.00 – Odstawienie samochodów do Rudy Kozielskiej i transport kierowców z powrotem
09.00 – 10.00 – Odbiór i wodowanie kajaków.
10.00 – 10.15 – Start I etapu spływu (13km)
14.00 – 16.00 – Dopłynięcie do Parku Cystersów, odpoczynek
17.30 – Zakończenie I dnia spływu w Rudzie Kozielskiej
23.00 – Gitarowe biesiadowanie przy ognisku

10.07.2016 II dzień spływu
09.00 – Start II etapu spływu w Rudzie Kozielskiej (14km)
14.00 – 14.30 – Dopłynięcie do Kuźni Raciborskiej – zdanie kajaków
14.30 – 15.30 – Transport kierowców po samochody
16.00 – Zakończenie spływu