Walne Zebranie 2016

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się dnia 04.03.2016 na ul. Stalmacha w siedzibie Macierzy Szkolnej o godz. 17:00.

Zarząd w niezmienionym składzie został wybrany na kolejną kadencję.

Komisja rewizyjna będzie działać w składzie:

Andrzej Szalbot, Roman Szkudro, Jerzy Piszkiewicz

Dziękujemy wszystkim za przybycie.