Monografia Klubu

M O N O G R A F I A

KLUBU ŻEGLARSKIEGO PTTK „STERNIK”

W CIESZYNIE

 

W S T Ę P.

 

W 2016 r. cieszyńscy żeglarze obchodzili pięćdziesięciolecie utworzenia Klubu Żeglarskiego PTTK „Sternik” w Cieszynie. W zasadzie były to jednocześnie obchody pięćdziesięciolecia zorganizowanego żeglarstwa na Ziemi Cieszyńskiej, gdyż Klub powstał w 1966 r. z utworzonej w 1957 r. Komisji Turystyki Żeglarskiej na bazie, powstałej jeszcze w 1949 r., Komisji Turystyki Wodnej PTT.

Nasi poprzednicy szukali w żeglarstwie nieskrępowanej wolności, przestrzeni i przygody. Chcieli zażyć nieznanej innym ludziom niezwykłej swobody żeglowania w wietrze, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przyciągała ich wielka woda; jeziora i morza, gdyż jest to żywioł pierwotny, a każdy z żeglarzy chce od czasu do czasu wrócić do pierwotnej prostoty, do przyrody.

Oddalenie Ziemi Cieszyńskiej od „wielkiej wody” było przyczyną, że żeglarstwo na tym terenie nie miało szerszych możliwości rozwoju. W okresie międzywojennym Cieszyniacy zainteresowani sportami wodnymi organizowali wyprawy kajakowe: na Litwę Nowogrodzką, Pojezierze Wileńskie czy Dunajem do Morza Czarnego. Pionierami sportów wodnych byli wtedy: Edward Ślusarczyk, Walter Sprenzel i Karol Holeksa, działający w ówczesnym PTT.

Starania tych pionierów już po II Wojnie Światowej, doprowadziły do powstania w 1949 r. przy cieszyńskim Oddziale PTT, Sekcji Kajakowej. Po zbudowaniu zbiornika goczałkowickiego, bliskiej „wielkiej wody” na niej rozwinęli skrzydła – żagle nasi pionierzy, do których dołączyli następni entuzjaści: Stanisław Sikora, Stanisław Tomaszczyk, Tadeusz Sikora, Alojzy Kunc, Gustaw Kożdoń, Matylda Adamczyk, Bogusław Gliwa, Zygmunt Dorywała, Leopold Filipek, Mirosław Koronowski, Bronisław Glajcar, Marek Lorek, Jan Smierna, Piotr Mendrek.

Niektórzy z nich do dzisiaj są czynnymi członkami Klubu i żeglarzami.

Ówcześni działacze stanęli wobec konieczności rozwiązania problemów lokalowych, sprzętowych i finansowych. Rozwiązali je skutecznie. Powstała z KTW w 1957 r. Komisja Turystyki Żeglarskiej uzyskała pomoc od przychylnego żeglarstwu Kieleckiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów O/Skoczów w postaci baraku nad jeziorem w Wiśle Małej. Powstała przystań wodna z prawdziwego zdarzenia, której uroczyste otwarcie nastąpiło 13 lipca 1958 r.

Przy pomoście cieszyńscy żeglarze mieli zacumowanych sześć łodzi żaglowych: w tym typu P52 – 2 szt., typu Pirat – 2 szt., typu Turystyka – 2 szt. Petki zbudowano własnymi siłami żeglarzy. Parę lat później, flotylla ta zwiększyła się o dalsze dwie łodzie typu Turystka, cztery typu Omega i dwie łodzie bezklasowe.

Komisja Turystyki Żeglarskiej zaczęła działać w oparciu o sekcje żeglarskie tworzone w cieszyńskich zakładach pracy. Najprężniejsze z ówczesnych działały w: b. Cieszyńskiej Fabryce Narzędzi,, b. Fabryce Silników Elektrycznych M2 oraz b Spółdzielni Pracy „Elektrometal” w Cieszynie. Działacze KTŻ przystąpili też do organizowania kursów na stopnie żeglarskie. Pierwszy odbył się już w 1957 r. W rok po otwarciu przystani, w związku z budową tu przepompowni, KTŻ musiała zmienić dotychczasową lokalizację swojej bazy. Otwarcie nowej w Wiśle Wielkiej nastąpiło w 1961 r. Cieszyńscy żeglarze korzystali z niej do jesieni 1992 r. tj. –do czasu jej fizycznej likwidacji.

KLUB ŻEGLARSKI PTTK „STERNIK”, LATA 1966 – 2019.

GENEZA I ROZWÓJ.

Klub powstał w 1966 r. na bazie KTŻ, przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, zrzeszając sekcje żeglarskie zakładowych kół PTTK, przygarniając też pozostałych indywidualnych żeglarzy. Inicjatorami utworzenia Klubu byli: S. Tomaszczyk, Z. Dorywała, B. Halicki. Mimo trudności lokalowych i finansowych, skutecznie realizował zadania statutowe: organizował regaty, rejsy i szkolenia żeglarzy integrując środowisko żeglarskie. Pierwszym Prezesem Zarządu Klubu został mgr inż. Bogusław Halicki. Do końca działający we władzach Klubu. Zmarł 05.12.2001 roku.

W roku powstania Klub zrzeszał 9 sterników jachtowych, 40 żeglarzy i 5 członków bez stopni. W 1967 r. Klub posiadał ponadto: 1 Przodownika Turystyki Żeglarskiej, 1 jachtowego sternika morskiego, a w 1971 r. 1 sędziego PZŻ. Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych to następny okres szybkiego rozwoju Klubu. Wyszkoliła się i zaczęła działać grupa młodych żeglarzy, stopniowo zastępując „pionierów”. Byli to: Jacek Świstuń, Jerzy Heczko, Jerzy Pałysiński, Walenty Grzybek, Czesław Kłyś, Alfred Mandzij, Wiesław Ocetkiewicz – późniejszy Komandor Klubu i Andrzej Szalbot – „wieczny” vice Komandor, autor Informatora Klubowego oraz Jerzy Nowak – późniejszy Komandor Klubu wielu kadencji, znana i niezwykle barwna postać wśród żeglarzy. Pięciu ostatnich do dziś pozostaje członkami Klubu, działaczami i aktywnymi żeglarzami.

Staraniom tych żeglarzy Klub zawdzięcza, iż w drugiej połowie lat siedemdziesiątych nastąpiły zakupy pierwszych łodzi żaglowych z laminatów: typu 585 de lux – „Odys”, Optymist – „Bolek” i „Lolek”, typu Kormoran – „Cieszko”, typu Orion – „Orion” oraz Venus – „Cieszynianka”.

Wcześniej Klub wielokrotnie był organizatorem lub współorganizatorem regat klubowych i okręgowych na Jeziorze Goczałkowickim: o „Błękitną Wstęgę Jeziora Goczałkowickiego, Jesienne Regaty o Puchar Przechodni Jeziora Goczałkowickiego, Regaty o Puchar Przechodni PKKFiT i wielu innych. Załogi łodzi ze „Sternika” wielokrotnie zajmowały w nich premiowane miejsca. Z podobnym skutkiem brali udział w regatach na innych akwenach: jez.. Przeczyce, Pogoria i Dzierżno, a także na jez. Turawskim oraz Otmuchowskim.

Niestety Klub w końcu lat siedemdziesiątych został zaskoczony decyzją Wojewody Katowickiego o zakazie pływania na J. Goczałkowickim, zakończoną później niechlubną decyzją administracyjną o likwidacji Ośrodka Klubu w Wiśle Wielkiej. Zakaz uprawiania żeglarstwa na –tym pięknym akwenie spowodował, iż Klub przeniósł szkolenie praktyczne, jak i pływania rekreacyjne na J. Żywieckie.

Najliczniejsze grono członków Klubu przypadło na przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Przykładowo w 1981 r. Klub zrzeszał 2 jachtowych kapitanów żeglugi bałtyckiej, 1 sternika morskiego, 27 sterników jachtowych, 25 ze stopniem żeglarz i 9 członków bez stopnia. Posiadał w tym czasie 14 jednostek pływających różnych typów.

Początkiem lat osiemdziesiątych w Klubie pojawili się nowi żeglarze: Roman Szkudro, Piotr Kasprowicz, Marian Wierzgoń, Michał Matuszkiewicz, Janusz Byrtek, Erwin Wlach, Bożena Oppman, Jarek Dorywała, Jerzy Neffe, Jan Noga, Jacek Tyczkowski, Zygmunt Nowak i Andrzej Ryszkowski. Większość z nich była uczestnikami wielu rejsów, a wielu z nich pozostało nadal aktywnymi żeglarzami i działa w Klubie.

Łącznie do 1989 r. Klub wyszkolił nieco ponad 300 adeptów żeglarstwa. Członkowie Klubu własnoręcznie, sami remontowali obiekty swojej bazy, a szczególnie jednostki pływające, z których część pamiętała chlubne lata pięćdziesiąte, a zbudowane były z drewna.

W tym czasie własnym sumptem wyremontowali podarowany Klubowi przez ówczesne KW MO radiowóz „Nysa” z demobilu. Samochód ten pozwolił na coroczny przewóz łodzi i załóg na organizowane przez Klub rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

W związku z ogromnym zainteresowaniem i udziałem członków w tych mazurskich rejsach, Klub zdecydował się na założenie stałej bazy na Mazurach. Powstała w latach 1985 – 1988 w miejscowości Radzieje nad J. Dobskim, na terenie dzierżawionym. Składa się z hangaru na sześć jachtów, domku kampingowego i pomostu nad jeziorem. To przedsięwzięcie pozwoliło na dalszy rozwój ilościowo – jakościowy cieszyńskiego żeglarstwa. W latach 1985 i 1987 żeglarze z CFFiL „Polifarb” odnieśli sukces w postaci zakupu dwóch jachtów typu Venus – „Czantoria” i „Równica”. Na Wielkich Jeziorach pojawiło się już pięć cieszyńskich jachtów pływających pod banderą PTTK i proporcem Klubu „Sternik”. W 1989r. dołączył do nich jacht typu „Lupus”, zakupiony staraniem żeglarzy z sekcji CELMA w stoczni Chojnice. W 1992r. pojawiła się w Klubie jeszcze jedna łódź – typu „Mors”, prywatna własność A. Ryszkowskiego i przez niego własnoręcznie zbudowana. W corocznych rejsach klubowych na tych jednostkach uczestniczyło ok. 100 członków Klubu, ich rodziny i sympatycy.

Po 1991r. w ramach zmian ustrojowych w kraju i w Klubie „Sternik” znacznie się zmieniło. Aczkolwiek Klub zawsze był samowystarczalny i samofinansujący się, to użytkowany sprzęt był własnością różnych osób prawnych. W związku z tym nastąpiła jego prywatyzacja. Członkowie Klubu odkupili prawa własności jachtów i wyposażenia od dotychczasowych właścicieli, najczęściej przedsiębiorstw, tworząc maszoperie. Wiązało się to z wysokimi kosztami utrzymania jachtów, które teraz rozkładały się na 4 lub 5 współwłaścicieli. Operacja ta ograniczyła liczbę członków Klubu, nie wszystkich, bowiem było stać na opłacenie składek i partycypację w kosztach przyjemności żeglarskich.

W sezonach żeglarskich członkowie Klubu pływają, głównie na śródlądziu, na J. Żywieckim, J. Mazurskich i innych krajowych akwenach, a także na J. Cierlicko k/Cieszyna w Republice Czeskiej.

Na przełomie lat 1980/90 Klub zorganizował szereg morskich rejsów krajowych i zagranicznych, głównie na Bałtyku, ale także po M. Egejskim i M. Śródziemnym; na s/y „Dar Bielska” i s/y „Pilsko”. Pierwszy rejs klubowy odbył się w 1986 r., po Bałtyku, na s/y „Dar Bielska”. W latach 90-tych kapitan Piotr Mendrek samodzielnie prowadził rejsy po Morzu Śródziemnym na jachcie s/y „Pilsko”.

Indywidualnie członkowie Klubu pływali na różnych jachtach morskich nawet po całkiem egzotycznych akwenach. Zygmunt Nowak regularnie pływał na różnych jachtach, po różnych akwenach pełniąc funkcje oficerskie. Brał udział w kilku zlotach dużych żaglowców Tall Ships Race w wielu portach Europy. W VII 2009 na s/y Głowackim dopłynął do Sankt Petersburga.

Te sukcesy Klubu integrowały środowisko członków i sympatyków żeglarstwa, skłaniały do żeglarskiej samopomocy i współpracy, a także pozwalały na nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami żeglarskimi spoza Ziemi Cieszyńskiej.

Działalność Klubu „Sternik” nie ograniczała się wyłącznie do letnich sezonów żeglarskich. Po sezonie Klub organizował liczne imprezy: żeglarskie bale sylwestrowe, obozy narciarskie, coroczne bale kapitańskie i comiesięczne towarzyskie spotkania żeglarzy oraz Wigilijki. I tak jest po dzień dzisiejszy.

Członkowie Klubu „Sternik” byli między innymi współorganizatorami Bielskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Działali w Okręgowym Kolegium Sędziów i Komisji Morskiej, a także Komisji Turystycznej oraz Technicznej. Działali nadto czynnie we władzach BOZŻ oraz PTTK. Wielu z nich, za zasługi dla żeglarstwa śląskiego, polskiego i bielskiego, także za zasługi w rozwoju turystyki zostało wyróżnionych dyplomami honorowymi, odznakami i odznaczeniami, oraz medalami PZŻ, BOZŻ, PTTK oraz organów państwowych.

Od 2001 r. Klub posiadał w swoich szeregach czterech Przodowników Turystyki Żeglarskiej, co umożliwiło powołanie w 2002 r. Komisja Turystyki Żeglarskiej K.Ż „STERNIK” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w skład, której wchodzili Wiesław Ocetkiewicz, Jacek Tyczkowski, Tomasz Tomica, Marian Wierzgoń. W XI 2019 roku skład komisji się zmienił i za kolegów Jacka i Wieśka, którzy „odeszli na Wieczną Wachtę” weszli Marcin Klimosz i Krzysztof Kasztura. W 2019 roku, w Klubie było aż 12 Instruktorów Turystyki Żeglarskiej.

Wejście Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej otworzyło większe, praktycznie nieograniczone możliwości pływania po wszystkich akwenach morskich, jak i śródlądowych całej Europy.

Lata 2010 -…

W 2019 roku Klub liczy 39 członków. 34 posiada patenty żeglarza bądź sternika, 17 patenty motorowodne, 2 patenty chorwackie Voditejl Brodice.

W ostatnich latach niestety kilku znakomitych kolegów odeszło na wieczną wachtę, lecz w ciągu dziesięciu lat do grona żeglarzy przyłączyły się 23 osoby i staliśmy się klubem międzynarodowym przyjmując w swe szeregi dwóch obywateli Czech. Mamy w swoich szeregach również członków spoza Ziemi Cieszyńskiej tj. z Bielska-Białej czy Andrychowa.

Od 2017 roku honorowym członkiem Klubu jest Richard Konkolski. Żeglarz, który czterokrotnie opłynął świat, w tym trzy razy samotnie w regatach BOC. Trzykrotnie uczestniczył w regatach samotników przez Atlantyk OSTAR. Zdobywca światowych rekordów. Mocno związany z polskim żeglarstwem. Wielokrotnie nagradzany m.in. największymi polskimi jachtowymi odznaczeniami „REJS ROKU – SREBRNY SEKSTANT”, NAGRODĄ Conrada a w 2019 roku SUPER KOLOSEM za 2018 rok i całokształt dokonań. W Domu Narodowym z okazji 50-lecia Klubu wygłosił odczyt dotyczący jego samotnych rejsów. W ramach tych uroczystości Zarząd Klubu zorganizował Ogólnopolski Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej w Cieszynie, wystawę jubileuszową 50- lecia w Domu Narodowym (zwiedziło ją ok. 400 osób) i spotkanie z Burmistrzem Cieszyna i władzami PPTK i BOZŻ .

W ostatnim dziesięcioleciu członkowie Klubu otrzymali szereg oznaczeń, w tym najcenniejsze kol. Jacek Tyczkowski Srebrny Krzyż Zasługi, a kol. Wiesław Ocetkiewicz Brązowy Krzyż Zasługi. Andrzej Szalbot i Marian Wierzgoń oraz wspomniany już Jacek Tyczkowski i Wiesław Ocetkiewicz – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Dwóch członków naszego Klubu otrzymało z rąk Prezesa Beskidzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego legitymacje Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Bielskiego, a czterech Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego.

Grono członków i sympatyków „Sternika” stale się powiększa. W rozpoczęciach i zakończeniach sezonu żeglarskiego oraz w comiesięcznych spotkaniach bierze udział liczne gremium. Od 2014 roku do tradycji można już zaliczyć lipcowe spływy kajakowe m.in. po Małej Panwi, rzece Ruda, Odrze czy Pilicy organizowane przez Eryka Stępnia. Sierpniowe rajdy rowerowe Tour de Sternik np. wzdłuż Olzy i Odry oraz wokół Jez. Nyskiego i Otmuchowskiego, wokół jez. Poraj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej połączone ze zwiedzaniem dwóch jaskiń, a w kolejnym roku Pokrzywna – Złoty Potok pod wodzą Krzysztofa Kasztury czy tour na Białoruś i Litwę zorganizowany w 2018 r. przez Mariusza Macheja. W 2019 roku Tour de Sternik wylądował w hiszpańskiej Andaluzji, a rok później jechaliśmy przez Książ do Drezna aby zakończyć w Pradze. W 2021 r Dwudniowa wycieczka rowerowa miała miejsce nad J. Turawskim. Stałe miejsce znalazły również wyjazdy na narty i snowboard czy wycieczki na nartach biegowych. Wielkim powodzeniem cieszą się rejsy majowo-czerwcowe połączone ze zwiedzaniem nowych polskich jezior. Rekord został ustanowiony w 2018 roku gdy na Zalewie Sulejowskim pływaliśmy w osiem jachtów i 40 osób. Byliśmy również w poprzednich latach na J. Powidzkim i na Solinie.

Czesław Kłyś trzy razy pod rząd zdobył tytuł klubowego Żeglarza Roku 2016, 2017, 2018 pływając po Morzu Bałtyckim po trzy tygodnie w rejsach dwuosobowych odwiedzając m.in. Bergen w Norwegii, porty Szwecji, Bornholmu, Litwy, Łotwy czy Gotlandię. W kolejnych latach do załogi „My Wife” dołączył Bolek Klimosz. Dwa rejsy po Bałtyku 13-30 lipiec 2016 roku, na „My Wife” pod kapitanem Andrzejem Kondakiem z Jastrzębia Zdroju, dały szlify siedmiu członkom Klubu. Byli to Eryk Stępień, Roman Gorgosz, Mariusz Machej, Tomasz Tomica, Krzysztof Kasztura, Bolesław Klimosz i Andrzej Szalbot.

Nie brakuje rejsów po Chorwacji, Grecji, a także wokół Sycylii, w których oprócz męskich ekip, uczestniczyły rodziny komandora Tomasza Tomicy, bosmana Wacława Pieczonki. Prym jednak wiedzie Mariusz Machej z rodziną.

K.Ż. „Sternik” wraz z Yacht Klubem Polskim Bielsko corocznie organizuje kursy na żeglarza jachtowego bądź sternika motorowodnego szerząc tym samym ducha żeglarstwa w regionie. W 2021 staraniem Bosmana Klubu patenty żeglarskie uzyskało 11 osób w tym duże grono młodzieży. Kolejne 4 osoby zdały egzaminy motorowodne. Organizowany jest również doroczny konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie związane z tematyką żeglarską. Odwiedzamy rodziny członków Klubu podczas styczniowego kolędowania. Pamiętamy o nieżyjących członkach Klubu. Przed świętem Zmarłych odwiedzamy ich groby zapalając znicze. Jako, że lubimy też inne formy ruchu i zwiedzania spotykamy się także na wycieczkach górskich. Chcąc upamiętnić 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę zdobyliśmy jej najwyższy szczyt Rysy we wrześniu 2018 r. Uczestniczyliśmy w biegu na orientację śladami Legionów z tej samej okazji.

Obecnie funkcję Komandora Klubu pełni Tomasz Tomica. Zastąpił on Andrzeja Ryszkowskiego. Najdłużej, bo przez 12 lat, sprawował tę funkcję Marian Wierzgoń.

Po pięćdziesięciu kilku latach działalności Klubu, można stwierdzić, iż ziściły się marzenia pionierów cieszyńskiego żeglarstwa. Mamy własne jachty i możliwości pływania. Pływaliśmy po „wielkiej wodzie”, zimnym Bałtyku i ciepłych morzach, w tym po Wyspach Karaibskich. Klub ma do dyspozycji ponton, silnik spalinowy, jacht SY „ODYS”, małą łódkę wiosłowo-żaglową typu Pirania z żaglem lugrowym oraz jacht Venus. Zbieramy sprzęt do windserfingu.

Żeglarstwo tworzy nam możliwości nieskrępowanego obcowania z przyrodą, wiatrem, wodą i słońcem, jakich dzisiejszy człowiek jest pozbawiony przez zmechanizowaną cywilizację. Oglądamy miejsca wcześniej nieznane, zaspokajamy w części własną ciekawość świata.

Towarzyszy nam radość z wolnego żeglowania, przygoda i przyroda oraz towarzystwo sympatycznych żeglarzy z pokładów innych jachtów.

Osiągnęliśmy to sami, my cieszyńscy żeglarze.

Tylko tyle i aż tyle.

Może nasi następcy dopłyną dalej i przeżyją więcej.

„ŻEGLARZU WOLNY CZŁOWIECZE,

ZAWSZE BĘDZIESZ UWIELBIAŁ WIELKĄ WODĘ”

WYKAZ KIEROWNIKÓW SEKCJI, PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI, PREZESÓW

I KOMANDORÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO PTTK „STERNIK” W CIESZYNIE.

W LATACH:

Komisja Turystyki Wodnej

1949 ¸ 1955             – Walter Sprenzel

  • – Stanisław Sikora

1956 ¸ 1957             – Walter Sprenzel

Komisja Turystyki Żeglarskiej

1957 ¸ 1961             – Walter Sprenzel

1962 ¸ 1965             – Bogusław Gliwa

Klub Żeglarski „STERNIK”

1966 ¸ 1969             – Bogusław Halicki

1970 ¸ 1971             – Henryk Więzik

1972 ¸ 1974             – Wiesław Ocetkiewicz

1975 ¸ 1977             – Jerzy Nowak

1978 ¸ 1982             – Walenty Grzybek

1983 ¸ 1985             – mgr inż. Janusz Byrtek

1986 ¸ 1988             – Roman Szkudro

1989 ¸ 1991             – Jerzy Nowak

1992 ¸ 1995             – Wiesław Ocetkiewicz

1996 ¸ 2008             – Marian Wierzgoń

2008 ¸ 2012              – Andrzej Ryszkowski

2012 ¸                        – Tomasz Tomica

Z E S T A W I E N I E   W A Ż N I E J S Z Y C H   W Y D A R Z E Ń

W   D Z I A Ł A L N O Ś C I   C I E S Z Y Ń S K I E G O   Ż E G L A R S T W A.

1949r.              Założenie sekcji kajakowej.

1955r.              Utworzenie Komisji Turystyki Wodnej PTT.

1957r.              Utworzenie na bazie KTW Komisji Turystyki Żeglarskiej.

Zorganizowanie pierwszego kursu żeglarskiego.

1958r.              Otwarcie pierwszej przystani żeglarskiej w Wiśle Małej.

1960r.              I Regaty o Błękitną Wstęgę J. Goczałkowickiego.

I miejsce cieszyńskich żeglarzy w klasie „Omega”.

1961r.              Otwarcie nowej przystani żeglarskiej w Wiśle Wielkiej.

1963r.              I Jesienne Regaty o Puchar Przechodni J. Goczałkowickiego.

I miejsce KTŻ w klasie „Omega”.

1964r.               Członek KTŻ Stanisław Tomaszczyk zdobył w regatach o Błękitną Wstęgę J. Goczałkowickiego.

1966r.               Utworzenie na bazie KTŻ Klubu Żeglarskiego „Sternik” przy O/PTTK „Beskid Śląski”.

1967r.               Pierwsze zorganizowane przez Klub rejsy po W.J.M.

1969r.               Uroczyste spotkanie żeglarzy z Kpt. Leonidem Teligą – samotnym w rejsie dookoła świata na s/y „Opty”.

1974r.               Wydanie przez organa U.W. w Katowicach formalnego zakazu pływania na J. Goczałkowickim.

1977r.               Wyremontowanie siłami członków Klubu otrzymanej z demobilu KW MO „Nysy”, co pozwoliło na rozwinięcie akcji „Rejsy Mazurskie” i pływania na innych akwenach.

Zorganizowanie przez Klub pierwszego zimowiska dla żeglarzy.

Zakup laminatowej łodzi kabinowej „Orion”.

1980r.               Zakup staraniem żeglarzy z FME Celma, łodzi typu Venus – „Cieszynianka”.

1980 / 1981r.     Udział Janusza Byrtka, członka Klubu w pierwszym dalekim rejsie na M. Karaibskie.

1983r.               Zorganizowanie pierwszego „piątku żeglarskiego” – forum cieszyńskich żeglarzy. Pierwsze wydanie Informatora Klubu „STERNIK” i jego coroczne edycje: wiosenna i jesienna.

1984r.               Tragiczna śmierć Walentego Grzybka wraz z kolegą na J. Dobskim na W.J.M.

Ufundowanie Pucharu Przechodniego „Żeglarz Roku” i uhonorowanie pierwszego kawalera tytułem „Żeglarz Roku 1984” kol. Jerzego Heczko ps. Wawrzyczek” za udział w rejsie bałtyckim na s/y „Asterias”.

1985r.               Zakup staraniem żeglarzy z CFFiL „Polifarb”, jachtu Venus – „Czantoria”.

Rozpoczęcie budowy bazy żeglarskiej Klubu w Radziejach nad J. Dobskim na Mazurach.

1986r.               Zorganizowanie pierwszego klubowego rejsu bałtyckiego na s/y „Dar Bielska” pod kpt. Bałutem.

1987r.               Zakup staraniem żeglarzy CFFiL „Polifarb”, drugiego jachtu typu Venus – „Równica”. Zorganizowanie staraniem Janusza Byrtka, pierwszego klubowego rejsu zagranicznego: „szlakiem portów hanzeatyckich”.

1989r.               Zakup staraniem żeglarzy ZEM „Celma”, w stoczni Chojnice jachtu „Lupus”.

Zorganizowanie klubowego rejsu zagranicznego na s/y Dar Bielska na Alandy.

1990r.               Zorganizowanie staraniem Kpt. Piotra Mendrka, rejsu na s/y „Pilsko” po M. Egejskim.

1992r.               Zawiązanie pierwszych maszoperii, grup współwłaścicieli jachtów prywatnych, zrzeszonych w Klubie „Sternik”.

Fizyczna likwidacja klubowej stanicy wodnej w Wiśle Wielkiej nad J. Goczałkowickim, skutkiem niechlubnej decyzji wojewody katowickiego. Istniała 31 lat i przeszkadzała w/w.

Zwodowanie jachtu „Mors” zbudowanego własnoręcznie przez Andrzeja Ryszkowskiego.

1995r.               Zorganizowanie klubowego rejsu morskiego po M. Tyrreńskim na s/y „Pilsko” pod Kpt. Piotrem Mendrkiem.

2002r.               Powołanie przy Klubie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Żeglarskiej Odznaki Turystycznej (czterech Przodowników/Instruktorów ŻOT).

2002-2009r.  Uczestnictwo członków Klubu, pełniących funkcje oficerskie, w rejsach po Morzu Bałtyckim i Śródziemnym, w tym Zygmunt Nowak regularnie pływa na różnych jachtach, po różnych akwenach. Bierze udział w kilku zlotach dużych żaglowców Tall Ships’ Races w wielu portach Europy. W VII 2009 na s/y Głowackim dopływa do Sankt Petersburga.

2009r .              Uczestnictwo członków Klubu w rejsie po Oceanie Atlantyckim (Karaiby).

2014,2015r.       Spływy kajakowe Małą Panwią

2014,2015r.       Rajdy Rowerowe Tour de Sternik wzdłuż Olzy i Odry oraz wokół Jez. Nyskiego i Otmuchowskiego

2015r.               Rejs na pięć jachtów po Jez. Solińskim, Rejs po Adriatyku – Chorwacja, Trzech kolejnych członków zdobywa uprawnienia Instruktorów ŻOT, Klub zakupił ponton, silnik spalinowy, nowe żagle, małą łódkę typu Pirania z żaglem lugrowym

2016r. Kulig klubowy Istebna , Wyjazd na narty – Francja, Narty biegowe i zjazdowe, Majowa wycieczka rowerowa, Rejs majowy na pięć jachtów po jeziorze Sulejowskim, Kurs na sternika motorowodnego zorganizowany wraz z YKP Bielsko, Rejs po wodach Grecji Morze Egejskie, Spływ kajakowy rzeką Ruda, Dwa rejsy po Bałtyku 13-30 lipiec, Rajd rowerowy wokół jez. Poraj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz zwiedzanie dwóch jaskiń, Rejs rodzinny po wodach Chorwacji, Organizacja Ogólnopolskiego Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej w Cieszynie, Wystawa jubileuszowa 50- lecia w Domu Narodowym i spotkanie z Burmistrzem Cieszyna i władzami PPTK i BOZŻ ( zwiedziło ją ok. 400 osób), Odczyt znanego czeskiego żeglarza Richarda Konkolskiego, który trzy razy samotnie opłynął świat dookoła, 5 kolejnych osób zdaje egzamin na instruktora ŻOT (Żeglarska Odznaka Turystyczna), Konkurs fotograficzny, Udział w Regatach o Błękitną Wstęgę J. Goczałkowickiego

2017r. Bal kapitański 2017, Kolędowanie Sternika, Kulig Wisła, Wyjazd na narty do Francji, Uczestnictwo w festiwalu podróżników i żeglarzy w Pszczyńskich Spotkaniach z Przygodą oraz targach Boatschow w Łodzi, Rejs na rozpoczęcie sezonu – Jezioro Powidzkie, Rowerami wzdłuż Dunaju, Bratyslawa-Budapszt, Kurs na żeglarza jachtowego zorganizowany wraz z YKP Bielsko, Spływ kajakowy – Odra, Pływanie po Chorwacji i Sycylii, Rejs po Bałtyku, Tour de Sternik – rowery Pokrzywna – Złoty Potok, Święto wszystkich świętych – odwiedzanie grobów zmarłych członków i sympatyków, Targi żeglarskie Katowice, Lokalne wycieczki rowerowe, Wyjazdy na termalne wody do Szaflar

2018r. Kulig klubowy Kubalonka, Kolędowanie Sternika, Bal kapitański, Wycieczki klubowe w Tatry – Hrebieniok, Terycho Chata, Zbójnicka Chata, Wycieczki rowerowe do Pszczyny oraz Zebrzydowic nad Młyńszczok oraz do Vojkovic i nad Paprocany, Chorwacja kurs na sternika morskiego, Rejs na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego J. Sulejowskie na osiem jachtów i 40 osób, Kurs na żeglarza jachtowego współorganizowany z YKP-Bielsko, Rejsy rodzinne po wodach Chorwacji i Grecji, Spływ kajakowy rzeką Pilicą, Rejs po Bałtyku Łotwa, Szwecja, Dania – Żęglarz Roku, Rejsy na jachcie Venus i Lupus na Mazurach, Tour de Sternik – Rowerami na Białoruś, Litwę, Klubowe wyjście na Rysy od strony Słowackiej, konkurs fotograficzny, Bieg z mapa śladami Legionow w 100 rocznie odzyskania niepodległości, śpiewanie pieśni patriotycznych w 100 rocznice odzyskania niepodległości, Wyjazd na wody termalne Szaflary

2019r. Kolędowanie Sternika – Bal kapitański – Kulig klubowy Stecówka – Narty biegowe Kubalona Barania Góra, Mosty u Jabłonkowa – styczeń – Wyprawa na Wielki Chocz – Narty Francja SFL- Pszczyńskie Spotkania z Przygodą – Klubowy Dzień Kobiet – Walne Zebranie Sprawozdawcze – Prelekcja M. Machej „Tour de Sternik Rowerami na Białoruś” – Sprzątanie Olzy 4 kajakami i na brzegu we współpracy z władzami miasta – Wyjście rowerowo-górska na Wołowiec w Tatrach – Jajecznica w Hażlachu – Otwarcie sezonu żeglarskiego nad J. Żywieckim – Rodzinnie na rowerach z „Ondraszkiem” – Rejs na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego J. Solina – 6 jachtów – Kurs na żeglarza jachtowego współorganizowany z YKP-Bielsko – Zebranie na Miłej przy dymfokach – Bieg na orientację Tropem Trzech Braci – Rejs po wodach Chorwacji – Kajakiem Wisła z Drogomyśla do Strumienia –  Spływ kajakowy rzeką Biała Przemsza – Wycieczka rowerowa do Jabłonkowa na Gorolskie Święto – Pływania po J. Goczałkowickim – Rejsy po Wielkich Jez. Mazurskich – Spływ kajakami po Olzie z Gródka do Wędryni – Rekonesans rowerami wokół J. Turawskiego – Kajakowy Ranmagedon „Tylko dla Orłów” na rzece Sztoła – Uczestnictwo w zlocie instruktorów ŻOT – Soczewka koło Płocka – Wycieczka na Trzy Kopce do Telesforówki – Zakończenie sezonu żeglarskiego – Rowerami na Gibraltar – Slipowanie łodzi klubowych – Odwiedziny grobów zmarłych członków – Wyjazd do Odessy + pływanie po Morzu Czarnym– Wyjazd na wody termalne – Szaflary  – Prelekcja Rowerami na Gibraltar i do Kadyksu – Wigilijna klubowa

2020 r. (Działalność ograniczona przez pandemię COVID) Sylwester Stecówka + kulig + wyjście na Baranią Górę
Wyjście na Jaworowy
Kolędowanie Sternika – styczeń
Wiating nocny Brenna – styczeń
Narty Włochy- styczeń
Bal kapitański – luty
Narty biegowe Stecówka, Lysa Hora – styczeń – luty
Skitury do Zbójnickiej Chaty i Śląskiego Domu- luty
Konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce żeglarskiej styczeń-luty
Rowery – do Brennej z noclegiem, Żelazny Szlak Rowerowy z noclegiem w Gorzyczkach, do Gródka
Otwarcie sezonu żeglarskiego nad J. Goczałkowickim – czerwiec
Kajaki Bobrówka, Soła, Olza – czerwiec – sierpień
Grille i ogniska u „Sterników”
Rejs morski Korsyka i Sardynia – lipiec
Klubowy rejs mazurski na 4 jachty – lipiec
Dwudniowy spływ kajakowy rzeką Wartą – lipiec
Rejs morski do Geteborga i Malme
Pływania po J. Goczałkowickim -lato
Rejsy po Wielkich Jez. Mazurskich – lato
Rejs po wodach Chorwacji połączony z kursem – wrzesień
Wycieczka górska z Wapieniecy na Błatnią i Szyndzielnię – październik
Dwudniowa wycieczka górska z Rzeki przez Jaworowy, Kamenity i Kozubową do Boczanowic – październik
Zakończenie sezonu żeglarskiego – wrzesień
Rowerami do Drezna i Pragi – wrzesień
Slipowanie łodzi klubowych
Odwiedziny grobów zmarłych członków – listopad
Konkurs fotograficzny – październik-listopad
Wycieczki górskie mała Czantoria, z Bystrej na Kllimczok i Magurę i z Kosarzysk przez Ostry i Kamenity – listopad/grudzień
Wigilijka online

Zarząd Klubu został wybrany w dniu 21.03.2014 r. i pracuje od kilku kadencji w następującym składzie:

Komandor                  – Tomasz Tomica

V-ce Komandor          – Wojciech Halicki

Sekretarz                    – Krzysztof Kasztura

Skarbnik                     – Stefania Ryszkowska

Bosman Klubu             – Wacław Pieczonka

Członek                       – Marcin Klimosz

Komisja rewizyjna działa w składzie:

Przewodniczący                      – Andrzej Szalbot

V-ce Przewodniczący            – Roman Szkudro

Sekretarz                                – Jerzy Pieszkiewicz

Zasłużeni działacze Klubu dla żeglarstwa

Lp Nazwisko Imię Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego
1 Mandżij Alfred 2016
2 Nowak Zygmunt 2016
3 Ocetkiewicz Wiesław 1996
4 Szalbot Andrzej 1996
5 Tomica Tomasz 2016
6 Tyczkowski Jacek 2016
7 Wierzgoń Marian 2002
8 Żak Roman 2014
Lp Nazwisko Imię Zasłużony Działacz Żeglarstwa Bielskiego
1 Halicki Wojciech 2016
2 Kasztura Krzysztof 2020
3 Klimosz Marcin 2020
4 Kłyś Czesław 1999
5 Mandżij Alfred 1996
6 Nowak Zygmunt 1999
7 Ocetkiewicz Wiesław 1984
8 Pieczonka Wacław 2020
9 Piszkiewicz Jerzy 2016
10 Ryszkowski Andrzej 2014
11 Ryszkowska Stefania 2020
12 Ryszkowski Wiesław 2014
13 Szkudro Roman 1999
14 Tomica Tomasz 2014
15 Tyczkowski Jacek 1999
16 Wierzgoń Marian 1996