Plan imprez na 2019

Wykaz propozycji imprez Klubu Żeglarskiego PTTK STERNIK z Cieszyna na rok 2019.
L.P.
Impreza
Data
Główny Organizator

1
Kolędowanie
01.2019
Zarząd

2
Wycieczki na narty biegowe m.in. Barania Góra, Kubalonka
Zima
Eryk Stępień, Tomasz Tomica, Wacław Pieczonka

3
Kulig Kozińce- Stecówka
23-24.02.2019
Zarząd

4
Bal Kapitański
02.02.2019
Zarząd

5
Zimowe wyjście na Chocz – Slowacja
02.03.2019
Tomasz Tomica

6
Zebranie sprawozdawcze
29.03.2019
Zarząd

7
Wyjazd na narty do Francji
16-24.03.2019
Tomasz Tomica, Roman Szkudro, Jerzy Piszkiewicz

Prelekcja „Tour de Sternik- rowerami na Białoruś i Litwę”
04.04.2019
Mariusz Machej

8
Pszczyńskie Spotkania z Przygodą m.in. Szymon Kuczyński
5-7.04. 2019
Tomasz Tomica

9
Sprzątanie Olzy na kajakach i rowerach
27.04.2019
Eryk Stępień

10
Rozpoczęcie sezonu OW Żeglarz nad J. Żywieckim
18-19.05.2019
Zarząd

11
Rejs na rozpoczęcie sezonu Solina
29.05-02.06.2019
Zarząd

12
Wodowanie łodzi klubowych
Czerwiec 2019
Zarząd

13
Pływanie na Jeziorze Goczałkowickim i Żywieckim
06-09.2019
Zarząd, Jerzy Piszkiewicz

14
Rejsy klubowe na Mazurach
06 – 08.2019
Zarząd

15
Spływ kajakowy Białą Przemszą
27-28.07.2019
Eryk Stępień

16
Rejs rodzinny po Adriatyku
Sierpień 2019
Mariusz Machej

17
Tour de Sternik- rowery
Sierpień 2019
Krzysztof Kasztura

18
Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej
Wrzesień 2019
Marian Wierzgoń

19
Rowerami w ciepłe kraje
wrzesień 2019
Mariusz Machej

20
Zakończenie sezonu
Październik 2019
Zarząd

21
Slipowanie łodzi klubowych
Październik 2019
Zarząd

22
Święto wszystkich świętych wyjazd na groby
Październik 2019
Zarząd

23
Targi żeglarskie
Październik lub listopad 2019
Zarząd

24
Wigilijka żeglarska
grudzień 2019
Zarząd

25
Wyjazdy na termalne wody
jesień
Zarząd

26
Lokalne wycieczki rowerowe
wiosna lato jesień
Zarząd

Comiesięczne spotkania członków i sympatyków
Pierwszy czwartek każdego miesiąca godz. 19:00
Zarząd

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów lub odwołanie danej imprezy.

Terminarz 2018/2019

1. Odwiedziny grobów – sobota 27.10 2018 godz. 9:00 zbiórka przed wejściem na cmentarz komunalny w Cieszynie.
2. Targi żeglarskie w Łodzi od 9 do 11.11.2018 roku
3. Wyjazd do Szaflar na „Gorący Potok” od 30.11 do 02.12.2018 roku. Zapisy smsami u Krzysztofa Kasztury.
4. Wigiljka Klubowa piątek 07.12.2018 roku godz 17:00 Domek Myśliwski w Dzięgielowie.
5. Koncert Korycki Źukowska w Czechowicach-Dziedzicach – sobota 19.01.2019 roku szczegóły na stronie http://korycki.com/
6. Bal Kapitański sobota 02.02.2019 roku w OSP Pastwiska w Cieszynie.
7. Kulig żeglarski sobota 23.02.2019 rok Kubalonka – Kozińcie z noclegiem na Kozińcach.
8. Rejs wiosenny na Solinie od 29.05 do 02.06.2019 roku rezerwacja jachtów indywidualna na hasło Klub Zeglarski STERNIK CIESZYN na email  <sportsailing@wp.pl> do końca listopada 2018 roku. Szczegóły na stronie http://jachty-solina.com.pl/

Kajaki Pilica 7-8.07.2018

Zapraszamy na kajaki.
Poniżej regulamin i linki do rejestracji.
Link do formularza Rejestracja
Link do spisu uczestników
 

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO Klubu Żeglarskiego STERNIK 7 – 8 lipca 2018 roku

W spływach kajakowych organizowanych przez Klub Żeglarski STERNIK mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom komandora.
Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie oraz które w wyznaczonym terminie opłaciły przelewem koszty wynajęcia kajaków i koszty noclegu.
W spływie prawo udziału ma pierwsze 12 par, które wpłacą do 26 czerwca wpisowe w wysokości podanej poniżej.
Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne uczestniczące w spływie pod ich opieką.
Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się w od NNW we własnym zakresie.
Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca spływu.
Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym zakresie.
Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego, zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które niepodporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Komandor zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
Na niektórych odcinkach mogą wystąpić przeszkody i może zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
Wpisowe (zgodnie z tabelą poniżej) uczestnicy spływu uiszczają przelewem na nr konta
26 1020 1390 0000 6202 0139 5912 w tytule przelewu należy wpisać „spływ + imię i nazwisko osób za które dokonywana jest wpłata” najpóźniej do 26 czerwca ,
członek KŻ STERNIK, uczniowie i studenci do 26 roku – 110,00 zł
osoba nie będące członkiem KŻ STERNIK – 120,00 złW ramach wpisowego zapewnione zostanie miejsce w kajaku dwuosobowym (polietylenowym) transport kajaków oraz łóżko w hotelu.
Uczestnicy ustalają między sobą rozlokowanie po pokojach, (w taki sposób żeby wszystkie łóżka w pokoju były zajęte) o ostatecznym rozlokowaniu decyduje Komandor.
Do dyspozycji będzie 2 pokoje 4osobowe, 4 pokoje 3osobowe, 2pokoje 2osobowe.
Nocleg zaplanowany jest w hotelu Dolina Pilicy ul. Mickiewicza 10, 42-230 Koniecpol.
O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłaty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w spływie, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

Program spływu:

7.07.2018 I dzień spływu

09.00 – 09.15 – Zbiórka Szczekociny.
09.15 – 10.00 – Odstawienie samochodów do miejsca noclegu i transport kierowców z powrotem
10.00 – 10.30 – Odbiór sprzętu i wodowanie kajaków, start I etapu spływu (ok. 15km).
16.00 – Dopłynięcie do miejscowości Przyłęk, transport na nocleg w Koniecpolu.
18.00 – Integracja ze społecznością lokalną.

08.07.2018 II dzień spływu

09.00 – Start II etapu spływu ok (12km).
15.00 – Dopłynięcie do miejsca odebrania kajaków– przeliczenie, sprawdzenie i zdanie kajaków, kamizelek i wioseł.
15.30 – 16.30 – Transport kierowców po samochody
16.00 – Zakończenie spływu

*

Konkurs fotograficzny 2017

Klub Żeglarski „Sternik”
Regulamin konkursu fotograficznego.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski „Sternik” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

3. Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3 (oświadczenia).

4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Żeglarskiego „Sternik” http://sternik.cieszyn.pl.

§ 2 – Zasady konkursu

1. Czas zgłaszania prac (zdjęć): od 1 października 2017 r. do 15 października 2017 r.

2. Zdjęcia należy dostarczać (zgłaszać do konkursu) w formie elektronicznej na adres mailowy sternik.cieszyn@gmail.com, udostępnioną stronę lub na ręce Sekretarza Klubu. Zdjęcia dostarczone w innej formie nie będą oceniane przez jury.

3. Celem konkursu jest: a) promowanie turystyki żeglarskiej, b) udokumentowanie działań żeglarskich Klubu (Klubowiczów).

4. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny nawiązywać do tematów określonych w punkcie poprzednim. Prace, które nie będą spełniały tego warunku nie będą oceniane.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia (łącznie, to jest niezależnie od zawartej na nich tematyki).

§ 3 – Wymogi techniczne i formalne

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie jpg,

b) rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć pojemność 5 MB (lub 12 MPixels),

c) nazwa pliku powinna być zbudowana według schematu „IA rrrr-mm-dd nazwa.jpg”, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • „IA” – inicjały autora zdjęcia, • „rrrr-mm-dd” – data powstania zdjęcia, • „nazwa” – najwyżej trzywyrazowy tytuł (opis) zdjęcia.

2. Wraz ze zdjęciami uczestnik przesyła następujące informacje: a) imię i nazwisko, b) adres mailowy, c) informację o miejscu i okolicznościach zrobienia każdego zgłaszanego zdjęcia, d) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami/regulaminem konkursu.

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu) na uczestnictwo w konkursie oraz na jej publikację – odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik;

b) dla zgłoszonych fotografii przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

c) nadesłane zdjęcia nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach, d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2135) – w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu.

§ 4 – Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 tygodni licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć.

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat oraz odpowiadających im nagród oraz o przyznaniu wyróżnień. W skład jury mogą wchodzić również przedstawiciele sponsorów.

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz co najmniej jedną pracę, która zostanie wyróżniona. Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś lokaty (i nagrody) i/lub przyznania kilku lokat (i nagród) równorzędnych.

5. Przyznanie wyróżnienia nie będzie równoznaczne z przyznaniem nagrody, chyba że wyróżnienie będzie przyznawał sponsor nagrody za to wyróżnienie.

6. Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną lokatę (nagrodę), ilość wyróżnień nie jest limitowana.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora. Finaliści, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, oraz którzy otrzymają wyróżnienia, zostaną powiadomieni o wynikach.

8. Zwycięska praca zostanie opublikowana na kalendarzu PTTK na 2018 r, jeżeli taki powstanie.

Spływ kajakowy Odrą 2017

  1. REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO Klubu Żeglarskiego STERNIK 15- 16 lipca 2017 roku

W spływach kajakowych organizowanych przez Klub Żeglarski STERNIK mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

REGULAMIN
Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom komandora.
Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie oraz które w wyznaczonym terminie opłaciły przelewem koszty wynajęcia kajaków i koszty noclegu.
W spływie prawo udziału ma pierwsze 16 par, które wpłaciły do 4 lipca, równowartość kosztów wypożyczenia i transportu kajaków.
Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne uczestniczące w spływie pod ich opieką.
Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się w od NNW we własnym zakresie.
Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca spływu.
Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym zakresie.
Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego, zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Komandor zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
Na niektórych odcinkach mogą wystąpić przeszkody i może zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
Koszty wypożyczenia i transportu kajaków (zgodnie z tabelą poniżej) uczestnicy spływu uiszczają przelewem na nr konta
26 1020 1390 0000 6202 0139 5912 w tytule przelewu należy wpisać „spływ + imię i nazwisko osób za które dokonywana jest wpłata”
najpóźniej do 4 lipca .

Koszt miejsca w kajaku dwuosobowym
50,00 zł – członek KŻ STERNIK
60,00 zł – osoba nie będące członkiem KŻ STERNIK

Nocleg zaplanowany jest w Ośrodku Wypoczynkowym “Olza” ul. Kolejowa, 44-353 Olza pod namiotami.
Namioty i pozostały sprzęt biwakowy uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
Koszty wstępu na teren ośrodka (5zł samochód, 5zł osoba), uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
Koszty noclegu na terenie ośrodka (20zł namiot, 5zł samochód, 5zł osoba) uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłaty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w spływie, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

Program spływu:

15.07.2017 I dzień spływu

08.00 – 08.15 – Zbiórka Czechy Ostrava – Koblov (za mostem poniżej ujścia Ostrawicy).
08.15 – 09.00 – Odstawienie samochodów do ośrodka “OLZA” i transport kierowców z powrotem
09.00 – 10.00 – Odbiór sprzętu i wodowanie kajaków, start I etapu spływu ok. (14 km).
15.00 – Dopłynięcie do Ośrodka Wypoczynkowego “Olza”.
18.00 – Integracja ze społecznością lokalną.

16.07.2017 II dzień spływu

09.00 – Start II etapu spływu ok (14km).
14.00 – Dopłynięcie do rozwidlenia Odry i Kanału Ulga – przeliczenie, sprawdzenie i zdanie kajaków, kamizelek i wioseł.
14.30 – 15.30 – Transport kierowców po samochody
16.00 – Zakończenie spływu

Rejestracja

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyEMLDXHfLWV4rNxL6oOpqJShQyQMyuD8ZlAk4tbkEsUpWXA/viewform

 

konkurs fotograficzny 2016-regulamin

Klub Żeglarski „Sternik”
Regulamin konkursu fotograficznego pn. 50-lecie KŻ Sternik Cieszyn.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski „Sternik” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

3. Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3 (oświadczenia).

4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Żeglarskiego „Sternik” http://sternik.cieszyn.pl.

§ 2 – Zasady konkursu

1. Czas zgłaszania prac (zdjęć): od 1 października 2016 r. do 18 października 2016 r.

2. Zdjęcia należy dostarczać (zgłaszać do konkursu) w formie elektronicznej na adres mailowy sternik.cieszyn@gmail.com, udostępnioną stronę lub na ręce Sekretarza Klubu. Zdjęcia dostarczone w innej formie nie będą oceniane przez jury.

3. Celem konkursu jest: a) promowanie turystyki żeglarskiej, b) uwrażliwienie na piękno przyrody, c) udokumentowanie działań Klubu (Klubowiczów) w jubileuszowym roku 50-lecia KŻ Sternik.

4. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny nawiązywać do tematów (kategorii) określonych w punkcie poprzednim. Prace, które nie będą spełniały tego warunku nie będą oceniane.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia (łącznie, to jest niezależnie od zawartej na nich tematyki).

§ 3 – Wymogi techniczne i formalne

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie jpg,

b) rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć pojemność 5 MB (lub 12 MPixels),

c) nazwa pliku powinna być zbudowana według schematu „IA rrrr-mm-dd nazwa.jpg”, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • „IA” – inicjały autora zdjęcia, • „rrrr-mm-dd” – data powstania zdjęcia, • „nazwa” – najwyżej trzywyrazowy tytuł (opis) zdjęcia.

2. Wraz ze zdjęciami uczestnik przesyła następujące informacje: a) imię i nazwisko, b) adres mailowy, c) informację o miejscu i okolicznościach zrobienia każdego zgłaszanego zdjęcia, d) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami/regulaminem konkursu.

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu) na uczestnictwo w konkursie oraz na jej publikację – odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik;

b) dla zgłoszonych fotografii przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

c) nadesłane zdjęcia nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach, d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2135) – w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu.

§ 4 – Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 tygodni licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć.

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat oraz odpowiadających im nagród oraz o przyznaniu wyróżnień. W skład jury mogą wchodzić również przedstawiciele sponsorów.

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz co najmniej jedną pracę, która zostanie wyróżniona. Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś lokaty (i nagrody) i/lub przyznania kilku lokat (i nagród) równorzędnych.

5. Przyznanie wyróżnienia nie będzie równoznaczne z przyznaniem nagrody, chyba że wyróżnienie będzie .przyznawał sponsor nagrody za to wyróżnienie.

6. Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną lokatę (nagrodę), ilość wyróżnień nie jest limitowana.

7. Nagrody nieodebrane w siedzibie Klubu zostaną w miarę możliwości dostarczone do nagrodzonego. Nagrody nieodebrane lub niedostarczone w ciągu 4 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu przechodzą do puli nagród następnego konkursu.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora. Finaliści, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, oraz którzy otrzymają wyróżnienia, zostaną powiadomieni o wynikach.

Zakończenie jubileuszowego sezonu 2016

Zarząd zaprasza na Zakończenie sezonu żeglarskiego 23.09 piątek na Campingu Olza o godz. 18:00. Koszt 25 zł.

Zapisy smsem u Sekretarza Klubu.

W sobotę 24.09 o godz. 15:00 odbędzie się prelekcja zaprzyjaźnionego czeskiego żeglarza Richarda Konkolskiego, połączona z pokazem slajdów i filmów. Miejsce: Dom Narodowy.

Dla chętnych kurs na Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK w ramach Ogólnopolskiego Zlotu.

 

III Rajd rowerowy Tour de STERNIK 2016

W dniach od 19 do 21 sierpnia 2016 roku Klub Żeglarski STERNIK, działający przy Oddziale– żeglarski rajd rowerowy.
Rajd odbędzie się wokół jeziora Porajskiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Zapisy u Krzysztofa Kasztury – Tel: 508-063- 207, e-mail: kaszturak@gmail.com
Zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu (Siedlec), ul Szkolna 8,Siedlec, Janów (śląskie) w pokojach 10 osobowych ( http://www.siedlec-ssm.noclegiw.pl )
Współrzędne GPS 50.69722 N 19.36375 E.
W nawigację proszę wpisać „ul. Szkolna 8, Siedlec”.
Koszty:
Członek Klubu Żeglarskiego STERNIK oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia – 55,00 zł/os. Pozostali – 65,00 zł/os.
Wyżywienie na terenie Schroniska i w trakcie wycieczek we własnym zakresie.
Proszę przygotować sprawny rower, odzież na ciepłe, chłodne i deszczowe dni oraz sztywny kask rowerowy.
Harmonogram rajdu:
Piątek 19 sierpnia – wyjazd z Cieszyna godz. 6:00, przyjazd uczestników do Siedlców,
wycieczka rowerowa, zakwaterowanie popołudniu, wieczorem ognisko.
Sobota 20 sierpnia – Objazd jeziora Poraj, ognisko i konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży o jeziorze Porajskim i jego atrakcjach turystycznych, rowerze oraz żeglarstwie.
Niedziela 21 sierpnia – wycieczka rowerowa, wykwaterowanie, wyjazd.

ZAPRASZAMY ZARZĄD.

 

Regulamin imprezy – III Rajd rowerowy Tour de STERNIK – sierpień 2016.1. Impreza jest skierowana dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych, sympatyków i członków Klubu Żeglarskiego „STERNIK” mająca na celu poznanie i propagowanie akwenów wodnych z terenu południowej Polski.

2. Imprezę organizuje Klub Żeglarski STERNIK z Cieszyna, Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul Głęboka 56.

a. Impreza w roku 2016 odbędzie się w okolicach jeziora Porajskiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

b. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.

c. Opiekunowie , rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne biorące udział w imprezie.

d. Osoby biorące udział w imprezie nie są dodatkowo ubezpieczone.

e. Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca imprezy.

f. Uczestnicy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia i inne.

3. Impreza polega na wykonaniu rowerowego objazdu danego akwenu wodnego i poznanie go poprzez zapoznanie się z jego charakterystyką, położeniem, okolicami i różnego rodzaju atrakcjami turystycznymi i przyrodniczo-geograficznymi.

a. Objazd i zwiedzanie okolic danego akwenu wodnego odbywa się na rowerach, indywidualnie i małymi grupami z zachowaniem zasad przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa.

b. Każdorazowo trasa objazdu zostanie przedstawiona wszystkim uczestnikom imprezy.

c. Uczestnicy zobowiązani są do jazdy na sprawnym rowerze i w sztywnych kaskach rowerowych.

4. W trakcie imprezy zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy na temat zwiedzanych akwenów wodnych, żeglarstwa i roweru..

a. Konkurs wiedzy będzie polegał na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania zawarte w teście. Pytanie będzie miało 3 możliwe odpowiedzi. Pytania będą dotyczyły zwiedzanych akwenów wodnych i ich okolic, żeglarstwa i roweru..

b. Uczestnicy konkursu startują w jednej kategorii w drużynach.

c. W przypadku równej ilości punktów z testu decydować będzie czas udzielenia odpowiedzi.

d. Miejsca od 1 do 3 zostaną nagrodzone okolicznościowymi dyplomami.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia, wypadki itp. zdarzenia. powstałe w trakcie trwania imprezy, dojazdu i powrotu z niej     przez jej uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów regulaminu.

7. Organizator umożliwi uczestnikom zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

Organizator

KŻ STERNIK CIESZYN

PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie

Spływ kajakowy 2016

Zapraszam wszystkich do udziału w spływie kajakowym rzeką Ruda z Rybnika, który odbędzie się w dniach 9-10 lipca 2016. Zapisy przyjmujemy do 04.07.2016. Szczegóły na stronie poniżej lub telefonicznie  – Eryk Stępień.

Szczegółowe informacje

Rejestracja dla osób płynących we dwójkę w kajaku:
https://docs.google.com/forms/d/1ME7-1UaTF2YG9SmRbiY3ohuXv9G5aWcmH60RAh6HwCY/viewform

Rejestracja dla osób płynących samemu w kajaku
https://docs.google.com/forms/d/1LFGhw2EV77w5gft6bqooMvyod5ZROR27q_EpRlUZ-5M/viewform

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO Klubu Żeglarskiego STERNIK 9- 10 lipca 2016 roku

W spływach kajakowych organizowanych przez Klub Żeglarski STERNIK mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

REGULAMIN
1.Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom komandora.
2.Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie oraz które w wyznaczonym terminie opłaciły przelewem koszty wynajęcia kajaków i koszty noclegu.
3.W spływie prawo udziału ma pierwsze 40 osób, które wpłaciły do 4 lipca, równowartość kosztów wypożyczenia kajaków i miejsca na polu namiotowym
4.Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5.Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
6.Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne uczestniczące w spływie pod ich opieką.
7.Osoby biorące udział wspływie powinny ubezpieczyć się w od NNW we własnym zakresie.
8.Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca spływu.
9.Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym zakresie.
10.Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
11.Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
12.Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
13.Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
14.W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
15.Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
16.Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
17.Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego, zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
18.Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
19.Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
20.Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
21.Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
22.Komandor zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
23.Na niektórych odcinkach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
24.Koszty wypożyczenia kajaków i miejsca na polu namiotowym uczestnicy spływu uiszczają przelewem na nr konta
26 1020 1390 0000 6202 0139 5912

w tytule przelewu należy wpisać „spływ + imię i nazwisko osób za które dokonywana jest wpłata” wpłaty najpóźniej do 4 lipca .

koszt miejsca w kajaku dwu osobowym i miejsca na polu namiotowym będących członkiem KŻ STERNIK lub niepełnoletnich – 60,00 zł

koszt miejsca w kajaku dwu osobowym i miejsca na polu namiotowym nie będących członkiem KŻ STERNIK – 70,00 zł

koszt kajaka i miejsca na polu namiotowym dla osób płynących w pojedynkę w kajaku będących członkiem KŻ STERNIK lub niepełnoletnich – 100,00 zł

koszt kajaka i miejsca na polu namiotowym dla osób płynących w pojedynkę w kajaku nie będących KŻ STERNIK – 110,00 zł

27.Nocleg przewidywany jest w Rudzie Kozielskiej na boisku LKS pod namiotami.
28.Namioty i pozostały sprzęt biwakowy uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
29.O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłaty.
30.W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w spływie, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
31. Program spływu:

9.07.2016 I dzień spływu
08.00 – 08.15 – Zbiórka „Przystań kajakowo– rowerowa” ul. Ks. Emila Szramka 11 Rybnik Stodoły
08.15 – 09.00 – Odstawienie samochodów do Rudy Kozielskiej i transport kierowców z powrotem
09.00 – 10.00 – Odbiór i wodowanie kajaków.
10.00 – 10.15 – Start I etapu spływu (13km)
14.00 – 16.00 – Dopłynięcie do Parku Cystersów, odpoczynek
17.30 – Zakończenie I dnia spływu w Rudzie Kozielskiej
23.00 – Gitarowe biesiadowanie przy ognisku

10.07.2016 II dzień spływu
09.00 – Start II etapu spływu w Rudzie Kozielskiej (14km)
14.00 – 14.30 – Dopłynięcie do Kuźni Raciborskiej – zdanie kajaków
14.30 – 15.30 – Transport kierowców po samochody
16.00 – Zakończenie spływu

Walne Zebranie 2016

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się dnia 04.03.2016 na ul. Stalmacha w siedzibie Macierzy Szkolnej o godz. 17:00.

Zarząd w niezmienionym składzie został wybrany na kolejną kadencję.

Komisja rewizyjna będzie działać w składzie:

Andrzej Szalbot, Roman Szkudro, Jerzy Piszkiewicz

Dziękujemy wszystkim za przybycie.