Zarząd i komisja rewizyjna

Zarząd Klubu został wybrany w dniu 11.03.2022 r. i pracuje w następującym składzie:

            Komandor                  – Tomasz Tomica

            V-ce Komandor         – Damian Podżorski

            Sekretarz                    – Krzysztof Kasztura

            Skarbnik                     – Stefania Ryszkowska

            Bosman Klubu           – Wacław Pieczonka

            Członek                     – Eryk Stępień 

Komisja rewizyjna działa w następującym składzie:

         Przewodniczący                – Jerzy Piszkiewicz 

            V-ce Przewodniczący       – Roman Szkudro

            Sekretarz                           – Tomasz Zinke