Konkurs fotograficzny

Zarząd Klubu Żeglarskiego STERNIK ogłasza konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię żeglarskiego sezonu 2015.

Zdjęcia można przesyłać emailem na adres klubu: sternik.cieszyn@gmail.com

lub na ręce sekretarza Klubu.

Maksymalna liczba zdjęć od jednej osoby to 5 szt. Termin nadsyłania do 8.10.2015. Najlepsze zdjęcia opublikujemy na stronie Klubu.

Zarząd KŻ STERNIK