Żegnamy Andrzeja

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 10 listopada 2020

na Wieczną Wachtę odszedł nasz

Przyjaciel Żeglarz Andrzej Ryszkowski,

Komandor Klubu Żeglarskiego „Sternik” w Cieszynie w latach 2008-2012.

Andrzej zachwycał nas grą na gitarze i wzruszał swoim śpiewem.

Andrzeju, jeszcze kiedyś zaśpiewamy „Balladę o brygu”…

Na zawsze w naszej pamięci!

Klub Żeglarski „Sternik” Cieszyn

Konkurs fotograficzny i filmowy 2020

Klub Żeglarski „Sternik”Regulamin konkursu fotograficznego i filmowego.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski „Sternik” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

3. Dostarczenie zdjęć i filmów na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3 (oświadczenia).

4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Żeglarskiego „Sternik” http://sternik.cieszyn.pl.

§ 2 – Zasady konkursu

1. Czas zgłaszania prac (zdjęć): od 4 października 2020 r. do 28 października 2020 r.

2. Zdjęcia i filmy należy dostarczać (zgłaszać do konkursu) w formie elektronicznej na adres mailowy sternik.cieszyn@gmail.com, udostępnioną stronę lub w wersji elektronicznej na ręce Sekretarza Klubu. Zdjęcia dostarczone w innej formie nie będą oceniane przez jury.

3. Celem konkursu jest: a) promowanie turystyki żeglarskiej i klubowej, b) udokumentowanie działań żeglarskich i tutrystycznych Klubu (Klubowiczów).

4. Zdjęcia i filmy nadesłane na konkurs powinny nawiązywać do tematów określonych w punkcie poprzednim. Prace, które nie będą spełniały tego warunku nie będą oceniane.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia i 1 film (łącznie, to jest niezależnie od zawartej na nich tematyki).

§ 3 – Wymogi techniczne i formalne

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie jpg,

b) rozmiar jednego pliku ze zdjęciem nie może przekroczyć pojemność 5 MB (lub 12 MPixels), a filmu 3 minut

c) nazwa pliku powinna być zbudowana według schematu „IA rrrr-mm-dd nazwa”, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • „IA” – inicjały autora zdjęcia lub filmu, • „rrrr-mm-dd” – data powstania zdjęcia lub filmu, • „nazwa” – najwyżej trzywyrazowy tytuł (opis) zdjęcia.

2. Wraz ze zdjęciami i filmem uczestnik przesyła następujące informacje: a) imię i nazwisko, b) adres mailowy, c) informację o miejscu i okolicznościach zrobienia każdego zgłaszanego zdjęcia i filmu, d) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami/regulaminem konkursu.

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii i filmu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu, filmie) na uczestnictwo w konkursie oraz na jej publikację – odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik;

b) dla zgłoszonych fotografii, filmu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

c) nadesłane zdjęcia, film nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach, d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili emailem.

§ 4 – Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 tygodni licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć, filmu.

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat oraz odpowiadających im nagród oraz o przyznaniu wyróżnień. W skład jury mogą wchodzić również przedstawiciele sponsorów.

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Spośród nadesłanych zdjęć lub filmu jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz pracę, która zostanie wyróżniona. Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś lokaty (i nagrody) i/lub przyznania kilku lokat (i nagród) równorzędnych.

5. Przyznanie wyróżnienia nie będzie równoznaczne z przyznaniem nagrody, chyba że wyróżnienie będzie przyznawał sponsor nagrody za to wyróżnienie.

6. Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną lokatę (nagrodę), ilość wyróżnień nie jest limitowana.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora. Finaliści, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, oraz którzy otrzymają wyróżnienia, zostaną powiadomieni o wynikach.

8. Zwycięska praca może zostać opublikowana na kalendarzu na 2021 r, jeżeli taki powstanie.

Spływ kajakowy Wartą, 4 i 5 lipca 2020

Weekend 4 i 5 lipca 2020 upłynął (dosłownie!) pod znakiem spływu kajakowego rzeką Wartą. 9 kajaków, czyli 18 kajakarek i kajakarzy spędziło dwa dni na podziwianiu pięknych okoliczności przyrody, aktywności fizycznej oraz integracji w pełnym tego słowa znaczeniu.
Kraina Wielkiego Łuku Warty powitała nas piękną, słoneczną pogodą: lazurowe niebo, przyjemny wiatr- idealne warunki dla wioślarzy. Cała ekipa wyposażona w dobry humor oraz wodoszczelny sprzęt wszelkiego rodzaju, wyruszyła w drogę. Na sam początek regaty, które dodały wszystkim energii i nastroiły do dalszej przygody. 
Trasa wyjątkowo malownicza: rozległe rozlewiska, meandry Warty i liczne wysepki,  które niektórzy kajakarze opływali na wyścigi- wszystko to wprawiło w zachwyt  uczestników spływu. Ostatni odcinek okazał się niezłym zastrzykiem adrenaliny: w końcu konkretne bystrze! Wszystkie osady pokonały je w iście profesjonalnym stylu, a na brzegu (Załęże Wielkie) powitała Sterników Para Komandorska.
Kajaki ważą swoje, trzeba było je przenieść do hangaru, aby później rozbić namioty i we wspólnym gronie biesiadować do późnej nocy przy dźwiękach gitary. Komary cięły prawie tak samo, jak na Mazurach 😉
Drugi dzień spływu rozpoczął się od jajecznicy, której głównym autorem był oczywiście nieoceniony Bosman. Przyjemny, słoneczny poranek, pyszne śniadanie, doborowe towarzystwo: czego jeszcze potrzeba by się zrelaksować? Oczywiście kajaków 🙂 Druga część spływu to brzydzący się pośpiechem kajakarze, podziwiający nadwarciańskie piękno. Była tratwa składająca się z 9 kajaków, były bitwy (prawie) morskie i pytania najmłodszych w stylu „długo jeszcze?” 🙂 Cel osiągnęliśmy we wspaniałych nastrojach, gotowi na kolejny spływ „Sternika”- a to wszystko dzięki wspaniałej organizacji wyprawy, którą (jak zwykle) klub zawdzięcza Erykowi. Do następnego razu!

Konkurs plastyczny

Wiadomości Ratuszowe 23.03.2020

Żaglowcami w piękny rejs
To była prawdziwa frajda nie tylko dla samych uczestników, ale również organizatorów, którzy 28 lutego w siedzibie Grupy Artystycznej „Tęcza” nagrodzili wyróżnione prace w konkursie plastycznym o tematyce żeglarskiej.


Pomysł narodził się spontanicznie. Okazało się, że jest on strzałem w dziesiątkę, bo jego frekwencja oraz poziom prac i możliwości uczestników przerosły oczekiwania organizatorów. – Chcielibyśmy poprzez sztukę i fajną zabawę przekazać młodym ludziom swoją pasję do żeglarstwa. Stąd pomysł – mówi Krzysztof Kasztura, I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna, pomysłodawca wydarzenia i pasjonat żeglarstwa.
Konkurs, który był skierowany do dzieci i młodzieży, został podzielony na trzy kategorie wiekowe. Liczba prac, które wzięły udział w konkursie, sprawiła, że jury wybierając – najlepsze spośród wszystkich – miało przed sobą trudne zadanie. Ostatecznie wyróżniono i nagrodzono dziewięć prac. Wśród fundatorów nagród znaleźli się: Dampo.pl, Urząd Miejski w Cieszynie, Stowarzyszenie Serfenta i Klub Żeglarski „Sternik”, którego początki oraz historie przybliżył Komandor Tomasz Tomica.
– Swoją pracę wykonałam na podstawie książki pt.: „Drużyna”, którą niedawno przeczytałam – mówiła podczas spotkania
Magdalena Bisch.
Konkurs plastyczny o tematyce żeglarskiej po raz kolejny pokazał, jak wielkie pokłady kreatywności i wrażliwości drzemią w młodych artystach, dając im jednocześnie satysfakcję i radość z tworzenia. Widać tu wyraźnie świeżość spojrzenia, smak i wyczucie artystyczne.
– Na moim obrazie jest wyspa – taka, jaką sobie wymarzyłam – mówi z radością kolejna z uczestniczek, Zuzia. Julia namalowała żaglowiec. Piękny,
barwny… choć jak sama przyznaje, nigdy nie widziała takiego na oczy, ale prowadząca zajęcia, pani Katarzyna Poślednicka, pokazała i opowiedziała o żaglowcach tyle, by dziecięca wyobraźnia i kreatywność zadziałały.
Dominika ucieszyła się na myśl o konkursie. – Tematyka była mi bliska, bo jako mała dziewczynka lubiłam oglądać bajki z piratami i statkami Wikingów. Praca została najpierw naszkicowana, potem naniosłam pastele. Część elementów wykonałam za pomocą gąbki – mówi.
Wszyscy uczestnicy zgodni są co do tego, że konkursowe zmagania były fajną zabawą i chętnie wezmą udział w ich kolejnych odsłonach.
Osoby wyróżnione: Zuzanna Przybyła, Laura Matuszek, Zuzanna Żyła, Nina Wiśniewska, Witold Kasperek, Dominika Giec, Magdalena Bisch, Julia Kucharz, Paweł Zamirski. Gratulujemy!
BS

Bal Kapitański 1 lutego 2020

Bal Kapitański 1 lutego 2020

W sobotę 1 lutego 2020 odbył się kolejny Bal Kapitański, organizowany przez Klub Żeglarski „Sternik”. W tym roku 73 osoby bawiły się w pięknie udekorowanej sali OSP Cieszyn Pastwiska. Ach, cóż to był za bal!

Rozpoczęliśmy od uczczenia minutą ciszy pamięci naszego Kolegi Żeglarza- Jacka Tyczkowskiego, który 31 stycznia 2020 odszedł na wieczną wachtę. Wszyscy będziemy Go pamiętać jako pełnego radości, pogodnego człowieka, dla którego natura i jej poznawanie miały ogromne znaczenie. Cześć Jego Pamięci!

Podczas Balu Kapitańskiego wręczono nagrody i trofea, na które wszyscy żeglarze czekają z utęsknieniem przez cały rok. Żeglarzem Roku 2019 został Bolesław Klimosz, nieustraszony pogromca węzłów, Beaufortów i tym podobnych. Przekazano na jego ręce cenny dzwon, który gościł będzie w jego domu przez cały kolejny rok.

Wręczono również nagrody w konkursie fotograficznym. Pierwsze miejsce zajęła Anna Iskierka ze zdjęciem „Leonardo na Titanicu”, 2 miejsce Damian Podżorski z fotografią „Czekając na łajbę” oraz Dorota Ryszkowska z pracą „EFFECTS”. Specjalne wyróżnienie Komandora przyznano Justynie Stępień za „Przechyły i przechyły”.

Po raz pierwszy przyznano nagrodę Żeglarskiej Rodziny Roku- zostali nią Magdalena i Mariusz Machejowie. Jak zauważyła Magda, nagroda ta jest bardzo potrzebna, ponieważ niemały wkład kobiet w żeglarskie życie sterników, skipperów, czy nawet majtków pokładowych w końcu został zauważony.

Bal rozpoczął się uroczystym polonezem, który z roku na rok wygląda coraz bardziej profesjonalnie- tych figur tanecznych nie powstydziłby się nikt.

Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich występ zespołu „Horyzont”, którego członkami są Edyta Podżorska, Wojtek Ryszkowski, Andrzej Ryszkowski oraz Tomek Zinke. Ich występ oczarował wszystkich uczestników balu, przywrócił letnie wspomnienia, wprawił w zadumę i sprawił wiele radości. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że umilają nam co roku wszelkie spotkania. Do „Ballady o brygu” nawet zatańczyliśmy!

Poza pysznym jedzeniem, pląsami na parkiecie, a także długimi rozmowami o rejsach, podróżach i przede wszystkim- o życiu, Sternik przeprowadził licytację, w której nagrodą była wspaniała tablica z licznymi węzłami, wykonana przez Bosmana Wacława Pieczonkę. Walka była bardzo zacięta- zwyciężyć jednak mógł tylko jeden człowiek- został nim Damian Podżorski, obiecał, że umieści trofeum w najbardziej widocznym miejscu w swoim mieszkaniu.

Tak więc, kolejny Bal Kapitański za nami. Niech Nowy Rok przyniesie nam wszystkim zdrowie, radość i stopę wody pod kilem!

Ahoj Żeglarze!

Kolejna „kolęda” Sternika

Ref: Hej, ha żeglarze biegną
Hej, do Was tu z kolędą
Bo się Jezus narodził
Do Ciebie przychodzi

Płynął kiedyś raz marynarz
A tu gwiazda z nieba leci
Nikt się tego nie spodziewał
Aż wpadła do sieci

Jakie wieści mi przynosisz
Gwiazdo piękna jak muszelka
Powiedz żeglarz ją poprosił
Na kolanach klęka

Gwiazda na to odpowiada
Wypuść mnie na wolność teraz
Zaprowadzę cię do Pana
Narodził się dla nas

Przyszedł na świat nasz zbawiciel
W szopie między bydlętami
Duszy nasze odkupiciel
Żyje między nami

Płynie statek za gwiazdeczką
Pośród burzy i nawałnic
Gwiazda ciągle go prowadzi
I nie zważa na nic

Nagle chmury wiatr rozgonił
Ukazały się na niebie
Całe zastępy aniołów
Z dzieciątkiem na czele

Jezus przemówił : żeglarzu,
Bądź pokorny, nie zuchwały
Na morzu nigdy nie szarżuj
To dojdziesz do chwały.

Od tej pory nasz bohater
Zawsze już z rozwagą pływał
Kiedy burza nadchodziła
W szuwary się skrywał.

Ref: Hej, ha kolejkę nalej
Hej, gospodarzu miły
Wypijemy po kielichu
Żeby nabrać siły.

Słowa Beata Pieczonka
Kolęda Sternika

Dla przypomnienia kolęda Sternika na melodię „Przybieżeli do Betlejem”.

Przybieżeli tu żeglarze z kolędą
Śpiewać pięknie i tańcować Wam będą.

Ref. Chwała na wysokości x2
A pokój na Ziemi!

Kolędnicy ze Sternika przybyli
Będą zdrowia, będą szczęścia życzyli.

Bądźcie zdrowi i weseli rok cały
W srogą zimę oraz letnie upały.

Kiedy łodzią wyruszycie na fale
Niechaj Wami nie pomiata sztorm wcale.

Niech od rufy wiatry mocne Wam wieją
I do portów zacumujcie z nadzieją.

Kiedy zimą smutne myśli Wam w głowie,
Przypomnijcie sobie rejsy majowe.

Niech Równica oraz żółty nasz Odys
Niosą wszystkich na spokojne te wody.

Na Goczałach, na Bałtyku czy w Rynie
Czas żeglarzom wolnym tempem niech płynie.

Pośpiech to jest rzecz okrutna, kochani
Kto się spieszy tonie w życia otchłani.

W Nowym Roku Wam życzymy radości
Zdrowia, szczęścia, powodzenia w miłości.

Jak te morskie wilki dzielnie pływajcie
Szanty głośno i donośnie śpiewajcie.

W przyszłym roku też z kolędą przyjdziemy
Dobre słowo i życzenia przyjmiemy.

To kolędy wers Sternika ostatni
Niech Rok Nowy będzie dla Was dostatni!

I P-B